Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
0.00  s DPH
  • Zobraziť

Precvičme si pravopis v 6. ročníku ZŠ

80 Počet strán
6016Kód
9788010018932EAN:
978-80-10-01893-2ISBN:

SPN - Mladé letá, s.r.o.

Výrobca:
Na skladeDostupnosť:
1.65  / ksBežne s DPH
1.40  / ksCena s DPH
Ušetríte: 0.25  / ks (15,2%)
Množstvo:
ks Strážiť tovar na pokles ceny
Precvičme si pravopis v 6. ročníku ZŠ

Popis Precvičme si pravopis v 6. ročníku ZŠ

Ďalšie vydanie príručky je prepracované podľa Obsahových vzdelávacích štandardov pre 2. stupeň základných škôl, konkrétne 6. ročník ZŠ. Obsahuje cvičenia a rôzne druhy diktátov (kontrolné, nácvičné, diktáty s upozornením, tvorivé diktáty, súhrnné diktáty). Po opakovaní učiva z predchádzajúceho ročníka si žiaci precvičujú zvukovú stránku slovenčiny, písanie čiarky v jednoduchej vete a správne písanie všeobecných a vlastných podstatných mien, zámien, slovies, prísloviek a predložiek.
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy – Testovanie 9
 

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy – Testovanie 9

s DPH : 5.20 
Publikácia umožňuje stručné zhrnutie základov slovenskej gramatiky, pravopisu a testy na precvičovanie vedomostí a zručností, ktoré by ste mali po skončení základnej školy ovládať.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ
 

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ

s DPH : 1.68 
Nácvičné diktáty pomáhajú osvojiť si základné pravopisné zručnosti, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka.
Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. r. ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
 

Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. r. ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

s DPH : 6.40 
Autori vytvorili pomôcku, návod, ako sa učiť matematiku, ako jej porozumieť, aby si žiaci matematiku obľúbili a nebáli sa jej. Zbierka zodpovedá inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ
 

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ

s DPH : 1.84 
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky, citoslovcia, priamu reč, jednoduchú vetu, sloh a záverečné opakovanie.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ
 

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ

s DPH : 1.84 
Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu.

KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, tel.: +421 2 50227 225, e-mail: spn@spn.sk

JavaScript musí být povolen